Ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie to zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową w trakcie wyjazdu za granicą. Kierowane jest ono głównie do wszystkich osób, które opuszczają kraj stałego pobytu w celach zarobkowych, urlopowych lub innych na terytorium innego państwa.(Więcej…)

Kalkulator ubezpieczeń turystycznych | Warta z kodem rabatowym MASCAR 10% zniżki
Ubezpieczenie w 5 minut | Compensa

NNW szkolne

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest rodzajem ubezpieczeń osobowych w którym ochroną są objęte życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku.(Więcej…)

Ubezpieczenie szkolne – kalkulator ubezpieczenia NNW szkolnego | Warta – z kodem rabatowym MASCAR 10% zniżki
Oferta indywidualna Edu Plus | Interrisk
NNW Szkolne | Compensa