Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie są zabezpieczeniem finansowym przed skutkami negatywnych zdarzeń w naszym życiu. Zapewniają głównie pomoc finansową osobom bliskim na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz świadczenie w przypadku nieszczęśliwego wypadku, zawału bądź zachorowania na nowotwór. Ubezpieczenie na życie nie zagwarantuje nam zdrowia, ale zapewni poczucie bezpieczeństwa dla nas i naszych najbliższych. Zależnie od oczekiwań polisa może spełniać funkcję ochronną lub ochronno-oszczędnościową.

Poza podstawowym ubezpieczeniem na życie możemy wybrać rozszerzenia, m.in.:

  • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • powstanie trwałego inwalidztwa
  • poważne zachorowanie (m.in. nowotwór, zawał, udar)
  • operacja
  • leczenie specjalistyczne
  • pobyt w szpitalu
  • leczenie za granicą do 2 mln Euro w razie zachorowania na ciężką chorobę.

Dbając o rodzinę, dom i zdrowie warto w pierwszej kolejności pomyśleć o ubezpieczeniu na życie, aby nie doprowadzić do sytuacji w której pozbawimy się możliwości ubezpieczenia. Najłatwiej a zarazem najtaniej ubezpieczymy się gdy jesteśmy młodzi i zdrowi. Niestety z wiekiem składki wzrastają, a gdy nasz stan zdrowia się pogorszy istnieje ryzyko, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaproponuje wysoką składkę lub w ogóle nie przyjmie nas do ubezpieczenia.
W swojej ofercie posiadamy również ubezpieczenia grupowe dla pracowników i właścicieli firm oraz ubezpieczenie grup otwartych dla indywidualnych osób, które nie mają możliwości ubezpieczenia się w zakładzie pracy.

Materiały informacyjne

Zapoznaj się z przykładowymi wariantami ubezpieczenia na życie oferowanymi przez naszych partnerów:


Posag

W ramach ubezpieczeń na życie możemy również zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom. Ubezpieczenie posagowe zapewni dziecku bezpieczną przyszłość i spokojną codzienność. Dzięki regularnym wpłatom otrzyma kapitał na start w dorosłość, który może przeznaczyć na dowolny cel, np. wkład w nowe mieszkanie czy opłacenie studiów. Polisa na życie, pozwalająca na finansowe zabezpieczenie dziecka w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia, takiego jak śmierć lub inwalidztwo rodzica czy opiekuna. Jest to również specjalny program oszczędnościowy, w ramach którego można gromadzić kapitał z myślą o przyszłych potrzebach dziecka.