Kontakt

Biuro w Poraju

Zapraszamy do naszej głównej siedziby w Poraju.

ul. Kosmiczna 2, Poraj (za hotelem „Jaś i Małgosia”)
Pon – Pt 9:00 – 18:00
Sb 9:00 – 14:00

Biuro w Myszkowie

Zapraszamy do naszej placówki w Myszkowie.

ul. Pułaskiego 6, Myszków (obok Starostwa Powiatowego)
Pon-Pt 8:30 – 16:30

Napisz do nas
    Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę P.H.U. MAS-CAR Izabela Masłoń z siedzibą w Poraju przy ul. Kosmicznej 2 oraz w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6, e-mail mascar.ubezpieczenia@op.pl, tel. 510048508. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do: przygotowania oferty, porównania z danymi zawartymi w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, celów archiwalnych.

    Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne. Przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych może być uzyskana od Administratora.

    Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, poprawiania swoich danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.