NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest rodzajem ubezpieczeń osobowych w którym ochroną są objęte życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku.
Zawierając ubezpieczenie NNW należy pamiętać o wysokich sumach ubezpieczenia ponieważ od niej zależy wysokość świadczenia. Dobre ubezpieczenie NNW będzie poważną pomocą po wypadku.
Świadczenie na skutek nieszczęśliwego wypadku możemy otrzymywać jednocześnie z kilku polis jednocześnie.

NNW szkolne możesz zakupić również online:

Ubezpieczenie szkolne – kalkulator ubezpieczenia NNW szkolnego | Warta – z kodem rabatowym MASCAR 10% zniżki
Oferta indywidualna Edu Plus | Interrisk
NNW Szkolne | Compensa

Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie to zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową w trakcie wyjazdu za granicą. Kierowane jest ono głównie do wszystkich osób, które opuszczają kraj stałego pobytu w celach zarobkowych, urlopowych lub innych na terytorium innego państwa.

W skład pakietu ubezpieczeń podróżnych mogą wchodzić następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • KOSZTY LECZENIA
 • NNW – Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych
 • OC – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
 • BAGAŻ PODRÓŻNY

Dodatkowo polisy podróżne często zawierają pakiet usług ASSISTANCE w ramach których towarzystwo organizuje i pokrywa koszty:

 • doraźnej pomocy medycznej (organizacja i pokrycie kosztów leczenia szpitalnego stomatologicznego)
 • transport Ubezpieczonego
 • wcześniejszy powrót Ubezpieczonego
 • odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu
 • pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów
 • poszukiwanie i ratownictwo
 • pomoc prawna
 • powrót osób bliskich Ubezpieczonego
 • opiekę nad nieletnimi dziećmi
 • pomoc tłumacza, itp.

Należy pamiętać że tylko za dopłatą dodatkowej składki towarzystwa ponoszą odpowiedzialność za szkody związane z uprawianiem sportów wyczynowych czy ekstremalnych, wykonywaniem pracy za granicą, następstwami chorób przewlekłych czy urazami pod wpływem alkoholu.

Polisę podróżną możesz zakupić również online.
Kalkulator ubezpieczeń turystycznych | Warta z kodem rabatowym MASCAR 10% zniżki
Ubezpieczenie w 5 minut | Compensa

Ubezpieczenie medyczne

Ubezpieczenia zdrowotne zapewniają kompleksową opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach osobom dla których najważniejsze jest zdrowie a jednocześnie cenią swój czas.
Zakres ubezpieczenia obejmuje kompleksową opiekę specjalistyczną oraz dostęp do zaawansowanych badań specjalistycznych.
Dzięki temu wizyta u specjalisty jest realizowana w ciągu kilku dni bez oczekiwania w długich kolejkach.

W ramach dostępnych pakietów towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia:

 • konsultacje u lekarza internisty lub lekarzy specjalistów
 • badania diagnostyczne
 • diagnostykę RTG i USG
 • zabiegi pielęgnacyjne
 • wizyty domowe
 • rehabilitacje
 • telefoniczną linie medyczną, itp.